ក្រាហ្វិចកាត MSI Suprim X RTX 3070 ti​ | តម្លៃ 9xx$ មួយទឹកនៅថ្មីខ្លាំងប្រើទើបបាន 3អាទិត្យ ធានា១អាទិត្យ អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ។ ✌️🇰🇭
 
Free ដឹកជញ្ចួន 24ខេត្ត/ ក្រុង 🚕
ទំនាក់ទំនងទូរសព្ទ័លេខ & Telegram : 060 74 66 77
#SE7NESport #Battambong