កៅឆាយទាំងព្រឹក ហេងហេង ផ្ញើទៅចេញទៅហើយ Asus Tuf RTX 3080 v2 4គ្រាប់ 🙏 អគុណបងសំរាប់ការគាំទ្រ។
🚚ដឹកជញ្ជូនបានទូទាំងប្រទេស
More info : 060 74 66 77 (Call & Telegram)