កូនពៅចេញទៅហើយ ROG Strix XG27V មួយទឹក | តម្លៃ 290$ បង្ហើយស្តុក អរគុណបងប្រុសនៅភ្នំពេញ 👋
Contact : 060 74 66 77 👌