កាសក្តោប Asus Tuf Gaming H3 | តម្លៃ 35$ ស្រាល​ បុកខ្លាំង និងមាន Virtual 7.1 surround sound ទៀត អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ 🤝🇰🇭
Contact : 060 74 66 77 👌
🚚 ដឹកជញ្ជូនមិនគិតថ្លៃទូទាំងប្រទេស
Telegram Chat : https://t.me/s7nesport