ខណៈពេលដែលការប្រកួតកំពូលនៃរដូវកាលចុងក្រោយរបស់ DPC​ ដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុង Stockholm Major ។ ក្រុម Nigma Galaxy បានប្រកាសពីការចាកចេញរបស់ iLTW បន្ទាប់ពីទទួលបានលទ្ធផលដ៏ខកបំណង ដែលឈានដល់ការដកចេញនូវកីឡាកររូបនេះ។ ILTW ត្រូវបានចូលរួមជាមួយក្រុម Nigma Galaxy ក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ 2021 ដើម្បីជំនួសនូវកីឡាករ w33 ។