អែមខ្លាំងណាស់ !! មានលុយក្រោម 1000$ ក៏អាចរៀបឈុត RTX 3070 បានដែល ទើបកាត់បាន RTX 3070​ តម្លៃធូរៗទុករៀបឈុតជូនម៉ូយទាំងអស់ ដែលត្រូវការម៉ាសុីនកំលាំងធំៗ យកទៅប្រើការងារធំៗ Graphic Design / Gaming / MMO អែមណាស់ អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ🤝🇰🇭

Contact : 060 74 66 77 👌
Telegram Chat : https://t.me/s7nesport
Free ដឹកជញ្ចួន 24ខេត្ត/ ក្រុង 🚕
Help follow me in channel telegram : https://t.me/se7enesport

ទីតាំង : នៅបាត់ដំបង ក្រោយផ្សារទំនើបភួ ពុយ
https://www.google.com/maps/place/SE7EN+ESport/@13.1107296,103.1769697,16.5z/data=!4m5!3m4!1s0x310549a15f63e19b:0x9a13994b9ca786a!8m2!3d13.110292!4d103.177094

#SE7NESport #Battambong #pcbuild #pcgaming #build #asus #laptop #gigabyte #msi #monitor #pcgamingsetup #laptopgaming #RTX3070 #colorful