អត់មិនបានលូវហើយឃើញចិងៗអី ត្រឹម 1Kជាងតើ😘អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ SE7EN ESport 🤝🇰🇭
Specification
CPU : AMD Ryzen™ 5 5600
Cooler : Corsair H150 RGB Liquid
RAM : Corsair Vengeance® RGB PRO 3600MHz 16GB (8Gx2)
M/B : Aorus B550 Elite
VGA : MSI Gaming X RTX 3060 it 8G
Storage : M.2 NVME SSD 512GB
Power : Aigo GP650w 80+ Bronze
Case : 1st Player SP7 Gaming + x6 Fan RGB

Contact : 060 746677 👌
Telegram Chat : https://t.me/s7nesport
Free ដឹកជញ្ចួន 24ខេត្ត/ ក្រុង 🚕
Help follow me in channel telegram : https://t.me/se7enesport

ទីតាំង : នៅបាត់ដំបង ក្រោយផ្សារទំនើបភួ ពុយ
https://www.google.com/maps/place/SE7EN+ESport/@13.1107296,103.1769697,16.5z/data=!4m5!3m4!1s0x310549a15f63e19b:0x9a13994b9ca786a!8m2!3d13.110292!4d103.177094