សល់ពី Mining មិនដឹងយកទៅណា យកមករៀបម៉ាសុីន លេងហ្គេមវិញ ជាតិណាស់ Asus ROG Strix RTX3080 😘អរគុណសម្រាប់ការជឿជាក់ SE7EN ESport 🤝🇰🇭
Specification
CPU : AMD Ryzen™ 5 5600X
Cooler : Asus ROG Strix LC 360 RGB White
RAM : XPG D50 RGB 32GB 3200 White (16GBX2)
M/B : Asus ROG Strix B550-A Gaming White
VGA : Asus ROG Strix RTX 3080 White
Storage : M.2 1TB
Power : Asus ROG Strix 850w
Case : Lian li O11 Dynamic mini snow edition
Other : Lian Li Strimer Plus 24Pin MB
Lian Li Strimer Plus 24Pin VGA

Contact : 060 746677 👌
Telegram Chat : https://t.me/s7nesport
Free ដឹកជញ្ចួន 24ខេត្ត/ ក្រុង 🚕
Help follow me in channel telegram : https://t.me/se7enesport

ទីតាំង : នៅបាត់ដំបង ក្រោយផ្សារទំនើបភួ ពុយ
https://www.google.com/maps/place/SE7EN+ESport/@13.1107296,103.1769697,16.5z/data=!4m5!3m4!1s0x310549a15f63e19b:0x9a13994b9ca786a!8m2!3d13.110292!4d103.177094