លួចមើលតិចៗបាន តែហ៊ានមើលចំដកចិត្តមិនរួចលូវហើយ 2Kជាងតើ 😘 អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ SE7EN ESport 🤝🇰🇭
Specification
CPU : Intel® Core i7-12700F
Cooler : NZXT Kraken Z73 360mm
RAM : XPG Lancer RGB DDR5 5200Mhz 32GB (16GBX2)
M/B : Aorus Pro Z690
VGA : Zotac Trinity Gaming RTX 3080 10GB
Storage : M.2 NVME 1TB + HDD WD 2TB
Power : Asus rog thor 1200w platinum
Case : Lian-Li PC-011 Dynamic EVO-Black

Contact : 060 746677 👌
Telegram Chat : https://t.me/s7nesport
Free ដឹកជញ្ចួន 24ខេត្ត/ ក្រុង 🚕
Help follow me in channel telegram : https://t.me/se7enesport

ទីតាំង : នៅបាត់ដំបង ក្រោយផ្សារទំនើបភួ ពុយ
https://www.google.com/maps/place/SE7EN+ESport/@13.1107296,103.1769697,16.5z/data=!4m5!3m4!1s0x310549a15f63e19b:0x9a13994b9ca786a!8m2!3d13.110292!4d103.177094