រៀបចំរួចរាល់សម្រាប់បងប្រុសមកយកដល់ហាងផ្ទាល់ យកទៅប្រើហេងហេងបង សម្រាប់ Design / Gaming / MMO អែមណាស់😁អរគុណសម្រាប់ការជឿជាក់មកលើហាង SE7EN Esport🤝🇰🇭
• Spec Detail
CPU : Intel Core i5-12400F
M/B : Gigabyte H610M DDR4
RAM : XPG D50 16GB (8G x2)
VGA : MSI Ventus RTX 2060​ 6G
Storage : M.2 1B
Power : SAMA GS550 550w
Case : Darkflash DK 151 + 3Fan RGB
ធានាពី1ឆ្នាំដល់3ឆ្នាំ 😍

ទូរសព្ទ័លេខ : 060 746677​ ☎️
Telegram Chat : https://t.me/s7nesport
Free ដឹកជញ្ចួន 24ខេត្ត/ ក្រុង 🚕
Help follow me in channel telegram : https://t.me/se7enesport

ទីតាំង : នៅបាត់ដំបង ក្រោយផ្សារទំនើបភួ ពុយ
https://www.google.com/maps/place/SE7EN+ESport/@13.1107296,103.1769697,16.5z/data=!4m5!3m4!1s0x310549a15f63e19b:0x9a13994b9ca786a!8m2!3d13.110292!4d103.177094