មិនបាច់រៀបធំពេកទេ តែប៉ុន្នឹងបានហើយ1Kតិចទេ ហេងហេងបង អរគុណសម្រាប់ការជឿជាក់មកលើហាង SE7EN Esport🤝🇰🇭
• Spec Detail :
CPU : Intel Core i5-12400F
Fan CPU : MSI MAG Coreliquid 240R
Board : MSI PRO B660M-A WIFI DDR4
RAM : XPG D45G DDR4 16GB
Storage : M.2 1TB
VGA : MSI Gaming X Trio RTX3070 Ti
Power : SAMA 650w
Case : Invasion H8 white + 4Fan RGB

ទូរសព្ទ័លេខ : 060 746677 ☎️
Telegram Chat : https://t.me/s7nesport
Free ដឹកជញ្ចួន 24ខេត្ត/ ក្រុង 🚕

ទីតាំង : នៅបាត់ដំបង ក្រោយផ្សារទំនើបភួ ពុយ
https://www.google.com/maps/place/SE7EN+ESport/@13.1107296,103.1769697,16.5z/data=!4m5!3m4!1s0x310549a15f63e19b:0x9a13994b9ca786a!8m2!3d13.110292!4d103.177094