ភ្ជុំហើយអ្នកនៅផ្ទះសល់លុយ រៀបចិងទៅទាន់អីវ៉ាន់នៅធូរៗ ក្បែរ 3xxx$តើ😁
អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ 🤝🇰🇭
Spec Tech
CPU : Intel Core i9-12900KF
M/B : MSI MAG Z690 Tomahawk Wifi DDR4
RAM : Corsair Dominator Platinium 3600Mhz DDR4 32GB (8Gx4)
VGA : MSI Gaming NVIDIA RTX 3090Ti SuprimX 24GB
Storage : M.2 NVMe SSD XPG S20G 1TB
Power : Seasonic Prime 1000W 80+Gold
Case : HYTE Y60 Aquarium Gaming Case
Cooler : EK-CoolStream PE 240 Dual Radiator
EK-XRES 140 Revo D5 PWM Water Pump
Bykski B-FMpa-V3-X FlowMeter
Bykski CC-HP-X-V2 Pull Drain Valve
Bykski Arcylic Water Cooling Pipe
ធានាពី1ឆ្នាំដល់3ឆ្នាំ 😍

Contact : 060 74 66 77 👌
Telegram Chat : https://t.me/s7nesport
Free ដឹកជញ្ចួន 24ខេត្ត/ ក្រុង 🚕
Help follow me in channel telegram : https://t.me/se7enesport

ទីតាំង : នៅបាត់ដំបង ក្រោយផ្សារទំនើបភួ ពុយ
https://www.google.com/maps/place/SE7EN+ESport/@13.1107296,103.1769697,16.5z/data=!4m5!3m4!1s0x310549a15f63e19b:0x9a13994b9ca786a!8m2!3d13.110292!4d103.177094