គ្រីបតូ កាន់តែមានពន្លឺចែងចាំង ដោយច្បាប់ Bitcoin ដំបូងបំផុត នៅ ប្រទេសប្រេស៊ីល ទើបអនុម័តដោយព្រឹទ្ធសភា ស្ដីពី ការគ្រប់គ្រងរូបិយបណ្ណគ្រីបតូក្នុងប្រទេស។ គេរំពឹងថា ច្បាប់នេះនឹងប្រកាសឱ្យអនុវត្តនៅអំឡុង ចុងឆ្នាំ២០២២ ត្បិតរង់ចាំការអនុម័តដោយសភាតំណាងរាស្ត្រ និងការចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានាធិបតី Jair Bolsonaro។

គួរបញ្ជាក់ថា ប្រេស៊ីល ជាប្រទេសទី៣ ដែលទទួលស្គាល់រូបិយបណ្ណគ្រីបតូ Bitcoin បន្ទាប់ពីប្រទេសអែលសាល់វ៉ាឌ័រ និងប្រទេសឥណ្ឌា។