ថាកុំៗលឺថាខំៗ កប់ណាស់ព្រះអើយ អរគុណសម្រាប់ការ Support ហាង SE7EN Esport🤝🇰🇭
>>>>>>> Spec Detail <<<<<<<
🔴CPU : Intel Core i9-13900KF
🔴Cooler : Asus ROG RYUJIN II 360
🔴Board : Asus ROG Maximus Z790 Hero
🔴RAM : XPG Lancer RGB 6000MHz DDR5 (2x16GB)
🔴Storage : M.2 1TB
🔴VGA : Asus ROG Strix RTX 4090 24GB
🔴Power : Asus ROG Thor 1000W Platinum II
🔴Case : Asus ROG Strix Helios GX601
🔴Cable : LIAN LI Strimer Plus V2 MB
🔴Other : ROG Herculx Graphics Card Holder
🔴Windows 10 Home

លេខទូរសព័្ទ : 060 746677
Telegram : 060746677
ទីតាំង : នៅបាត់ដំបង ក្រោយផ្សារទំនើបភួ ពុយ
ហ្រ្វីដឹកជញ្ចួន 24ខេត្ត/ ក្រុង 🚕