តម្លើងរួចរាល់អោយលោកម៉ូយ ឈុតតម្លៃ 6xx$ ហេងហេង អរគុណសម្រាប់ការជឿជាក់មកលើហាង SE7EN Esport🤝🇰🇭
• Spec Detail :
CPU : i5-10400F
Fan CPU : Junsbo CR-1200
RAM : XPG D41 DDR4 16GB
Storage : M.2 1TB
VGA : Gigabyte RX580 8GB
Power : SAMA 550w
Case : Darkflash DK151 + 3 Fan RGB
⭐️ការធានាពី ១ឆ្នាំ ដល់ ៣ឆ្នាំ

ទូរសព្ទ័លេខ : 060 746677 ☎️
Telegram Chat : https://t.me/s7nesport
Free ដឹកជញ្ចួន 24ខេត្ត/ ក្រុង 🚕

ទីតាំង : នៅបាត់ដំបង ក្រោយផ្សារទំនើបភួ ពុយ
https://www.google.com/maps/place/SE7EN+ESport/@13.1107296,103.1769697,16.5z/data=!4m5!3m4!1s0x310549a15f63e19b:0x9a13994b9ca786a!8m2!3d13.110292!4d103.177094