ចេញទៅហើយខាងប៉ោយប៉ែត យកទៅប្រើហេងហេង អរគុណសម្រាប់ការជឿជាក់មកលើហាង SE7EN Esport🤝🇰🇭
• Spec Detail :
CPU – Intel Core i5-12400F
CPU Fan – CR-1200
Board – Gigabyte B660M Gaming X DDR4
RAM – XPG D50 RGB 16GB (2x8GB)
Storage – M.2 1TB
VGA – Battle AX RTX 2060 6GB
Power – SAMA 550w
Case – DLM 22 + 4Fan RGB

ទូរសព្ទលេខ និង តេឡេក្រាម : 060 746677
ហ្រ្វីដឹកជញ្ចួន 24ខេត្ត/ ក្រុង 🚕
ទីតាំង : នៅបាត់ដំបង ក្រោយផ្សារទំនើបភួ ពុយ
https://www.google.com/maps/place/SE7EN+ESport/@13.1107296,103.1769697,16.5z/data=!4m5!3m4!1s0x310549a15f63e19b:0x9a13994b9ca786a!8m2!3d13.110292!4d103.177094