ចូលស្តុកហើយ អែមណាស់ MSI Pro MP271C Series Curved Monitor ទំហំ 27″ អេក្រង់កោង សំខាន់មាន Eye protection ទៀត មានធានាមួយឆ្នាំពេញ អរគុណ Brother សម្រាប់ការគាំទ្រ 🤝🇰🇭
តម្លៃពីមុន210$ => តម្លៃអីលូវ195$
Contact : 060 74 66 77 👌
Telegram Chat : https://t.me/s7nesport
Free ដឹកជញ្ចួន 24ខេត្ត/ ក្រុង 🚕