គេទំលាក់ Diss Track ញុំទំលាក់ PC Set (Black Adam Version) មកសារនេះឈុតថ្មីៗតម្លៃអេមអេមណាស់ ធានាទាំងតម្លៃ និងគុណភាព ធានាជូនដល់ការ Support ម៉ាអេម អីវ៉ាន់ថ្មី100% ចាប់អារម្មណ៌អាចទាក់ទងមក ទិញភ្លាមបានភ្លាម អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រហាង​ SE7EN Esport🤝🇰🇭

⭐️ ហើយក៏មាន Laptop, Desktop មួយទឹក & Monitor គ្រប់ស៊េរីទាំងអស់ និងមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវ👌

Contact : 060 74 66 77 ☎️
Telegram Chat : https://t.me/s7nesport
Free ដឹកជញ្ចួន 24ខេត្ត/ ក្រុង 🚕
Help follow me in channel telegram : https://t.me/se7enesport
ទីតាំង : នៅបាត់ដំបង ក្រោយផ្សារទំនើបភួ ពុយ
https://www.google.com/maps/place/SE7EN+ESport/@13.1107296,103.1769697,16.5z/data=!4m5!3m4!1s0x310549a15f63e19b:0x9a13994b9ca786a!8m2!3d13.110292!4d103.177094

#SE7NESport #Battambong #pcbuild #pcgaming #build #asus #laptop #gigabyte #msi #monitor #pcgamingsetup #laptopgaming #BlackAdam