កំពូល Laptop MSI Gaming ដែលពេញនិយមបំផុត មាន4ម៉ូឌែល យកទៅ​ លេងហ្គេម កាត់វីដេអូ កាត់តរូបភាព គូរប្លង់ architecture ម៉ាអេម មានធានា 2ឆ្នាំពីក្រុមហ៊ុន MSI ផ្ទាល់ (តម្លៃមាននៅលើរូបស្រាប់)​។

លេខទូរសព័្ទ : 060 746677
Telegram : 060746677
ទីតាំង : នៅបាត់ដំបង ក្រោយផ្សារទំនើបភួ ពុយ
ហ្រ្វីដឹកជញ្ចួន 24ខេត្ត/ ក្រុង 🚕