កំពូល Laptop Gaming និង អាចយកទៅ ឌីស្សាញ ក៏បាន​ Model : Asus ROG Strix G17 មានអេក្រង់​ 17.3″, 144Hz ដែលពេញនិយមបំផុត និងមានទំហំបួនជម្រើស 😍🇰🇭
– ROG G713IH : R7-4800H/8GB/512G​ PCIe/GTX1650 | 999$
– ROG G713IE : R7-4800H/16GB/512G PCIe/RTX3050Ti | 1199$
– ROG G713RC : R7-6800H/16GB/512GB/RTX3050 | 1299$
– ROG G713IM : R7-4800H/16GB/1TB/RTX3060 | 1399$
Contact : 060 74 66 77 👌
Telegram Chat : https://t.me/s7nesport
Free ដឹកជញ្ចួន 24ខេត្ត/ ក្រុង 🚕

ទីតាំង :​ នៅបាត់ដំបង ក្រោយផ្សារទំនើបភួ ពុយ
https://www.google.com/maps/place/SE7EN+ESport/@13.1107296,103.1769697,16.5z/data=!4m5!3m4!1s0x310549a15f63e19b:0x9a13994b9ca786a!8m2!3d13.110292!4d103.177094